Pagini

Să te învăţ codul Morse...


Camera era deja inundată de lumina soarelui când Ea intră... Simţi căldura reflectată pe degetele picioarelor, uscând şi ultimele picături de apă. Înaintă până în mijlocul camerei, picioarele afundându-i-se uşor în covorul moale, de lână.

"Cum s-ar simţi textura covorului pe spatele meu?" se întrebă, dar alt gând o nelinişti.
"Unde s-o fi ascuns?"
"Poate a plecat după flori" îi surâse o idee, dar zâmbetul i se aşeză mai clar pe faţă când îl simţi în pragul uşii dormitorului, în spatele Ei.


"Unde mi-ai fugit?" îl întrebă surâzând. "Te ascundeai de mine?"

"Nu, draga mea, cum poţi spune aşa ceva?" îi răspunse El, prefăcându-se supărat. Zâmbi, totuşi, continuând. "Vroiam doar să îţi admir picioarele după ce ai ieşit de la duş. Eram curios să îţi văd coapsele, să mă minunez de curba feselor iţindu-se uşor de sub prosop..."

"Şi cum îţi par?" îl întrebă şăgalnică, ridicându-se uşor pe vârfuri şi aplecându-se puţin în faţă pentru a-şi dezveli mai mult şi mai ademenitor formele.

Pentru o clipă, rămase tăcut. Se uimi de cum îi străluceau picioarele in soare, muşchii uşor întinşi dar relaxaţi ai gambelor, tendoanele genunchilor, coapsele uşor plinuţe, şi fesele, curbate suficient cât să-l întărâte... Şi ea, aplecată cât să întrevadă o buburuză desfacându-şi aripile, gata să zboare, între picioarele ei... O picătură de apă alunecă uşor pe coapsa dreaptă, ajunse la genunchi, se opri pentru o clipă, nehotărâtă parcă, sau mai degrabă părând să îşi ia inima-n dinţi şi să se aventureze pe tărâmul stăpânit de soare; mai coborî doar puţin, înainte de a se evapora...

"Arată fain..." spuse în cele din urmă, pe un ton puţin neutru; simţind cum zâmbetul începe să-i dispară de pe faţă, adăugă repede:
"... ca întotdeauna, draga mea..."
Ca să întăreasca parcă cele spuse, se apropie de ea şi îi cuprinse mijlocul cu braţele, peste prosop...

"Frumos mai ştii să minţi..." îi reproşă ea, chicotind.
"Taci şi sărută-mă!" îi replică scurt, pe un ton imperativ, care avu imediat efectul scontat.

Ea îşi răsuci capul şi îşi ridică puţin corpul, pentru a ajunge la buzele însetate. Braţele i se îndreptară către ceafa lui, îl prinseră puternic de păr şi îi împinseră capul înspre ea. Mişcarea îi ridică sânii rotunzi, iar sfârcurile deja întărite îi desfăcură prosopul, care rămase prins între corpurile lor.
Sărutul dură parcă o veşnicie, iar când se opriră să respire, prosopul căzu dintre ei. Abia acum ea îl simţi gol şi tare, şi chicoti din nou...

Cu o mişcare rapidă, el îşi răsuci corpul, îi puse o mână în jurul genunchilor, cu cealaltă îi sprijini spatele, o ridică în braţe şi o strânse la piept.
"Chicoteşti cam mult pentru duminică dimineaţa..."
"Chicotesc când şi cum vreau..." veni răspunsul, în timp ce ea îşi aruncă braţele în jurul gâtului lui.
"Atunci nu-mi rămâne decât să..." îi spuse el, şi se îndreptă rapid spre pat.
"Nu, nu..." râse ea, şi râsul ei clar şi cristalin păru să îl excite şi mai mult.
O aşeză cu grijă pe pat, dar mişcarea o făcu să îşi acopere timidă sânii cu mâna stângă, şi triunghiul tuns scurt cu cea dreaptă.

"E, hai, nu-mi spune că te-ai şi ruşinat..." o apostrofă cu blândeţe în glas, întinzându-se lângă ea, într-o parte, cu capul sprijinit în cot.
"Ba da..." suspină ea, şi câteva urme de roşeaţă îi înfloriră în obraji.
Începu să o mângâie pe braţele ce ascundeau comori. Îi plăcea la nebunie pielea ei albă, fină, întregul trup ce-i răspândea o aromă de prospeţime.

"Vroiam doar să..." începu şi el puţin timid.
"... să ce?" îl întrerupse ea, cu ochii sticlind.
El îşi trecu braţul pe care se sprijinea pe sub ceafa ei, şi se trase mai aproape, continuând să o mângâie pe corpul îmbietor, atât cât nu fusese acoperit de braţele ei.

"E, hai, spune acum, nu mă lăsa aşa... Ce vroiai să îmi faci?" îl întrebă surâzător, frământându-şi buzele şi picioarele.
"Nu vroiam să îţi fac nimic... Dar acum... cred că o să te învăţ codul Morse..."
"Poftim?" îl întrebă nedumerită.
"Codul Morse. Începe cu o sărutare lungă, lungă, lungă, până nu mai poţi să îţi ţii respiraţia..." îi răspunse, apropiindu-şi buzele de ale ei. O sărută cu patimă, limbile lor dansând parcă un vechi ritual druidic, înotând una lângă alta ca doi ţipari.

"... şi se continuă cu dezmierdări ale trupului tău..."
"...îmi place cum sună asta..."
Îi sărută umerii, apoi coborî pe braţul stâng, până la degete. Îi desfăcu strânsoarea cu care-şi acoperea sânii, sorbindu-i fiecare deget. Timiditatea aproape că-i dispăruse, pentru că îşi îndreptă braţul pe lângă capul lui şi îi trase faţa lângă sânii proaspăt eliberaţi. Parfumul trupului ei, parfumul sânilor, îl captivă. Cu mâna ce-i sprijinea ceafa începu să o dezmierde pe gât şi pe ureche. Trupul ei răspundea de minune stimulilor lui, tresărind la intervale regulate.

"Codul Morse este o îmbinare de linii şi puncte, de sunete mai lungi şi sunete mai scurte."
"Aşa..." spuse ea, puţin pierduta.
"... şi o să te învăţ cum se spune "Te Iubesc" în codul ăsta."
O lovi uşor peste lobul urechii cu degetul, murmurând:
"T... E... Linie... Punct"
"Învaţă-mă..." gemu ea.
El îşi îndreptă atenţia asupra sfârcurilor, ce parcă îl cereau. Se mută cu degetul mâinii libere peste unul din ele şi începu să îl lovească rapid, în secvenţa codului.
"Punct... Punct... Punct... Punct... Linie..."
Linia o trasă apăsându-i sfârcul, trăgând de el de sus în jos şi eliberându-l.
Gemetele ei crescură în intensitate, sânii i se umflară şi sfârcurile deveniră tari, iar ea îşi arcui corpul. Freamătul picioarelor se intensifică, şi el îşi dădu seama că mâna ei dreaptă mai făcea şi altceva decât să o acopere.

"Trişezi..." îi reproşă. "Nu-i frumos. Nu-i frumos deloc." îi spuse, şi reveni la sărutări. Se plimbă pe braţul ei, până ajunse în dreptul triunghiului. Îi aplică acelaşi tratament, deget cu deget, iar mâna ei se dădu laoparte. Mai mult, îl prinse de ceafă şi îl împinse înspre triunghi...
"Sărută-mă..." îi ceru ea suspinând, dar el era de neînduplecat.
Îi ridică piciorul drept, îşi trecu mâna pe sub el şi o aşeză calmă peste părul scurt, uşor aspru.

"Am zis că te învăţ codul Morse" îi spuse uşor glacial, şi podul palmei începu să o maseze.
O apăsa încet, dar sigur, mergând în cercuri, până când ea începu să se deschidă ca o floare, scoţându-şi la iveală zmeura rozalie...
"Şi o să te învăţ codul Morse..." îi spuse, în timp ce buricul degetului arătător începu să bată în ritmuri demult uitate.
"Linie..." (trasă o linie de sus în jos) "Punct, punct, punct..."
Ea gemu puternic şi el simţi cum podul palmei se inundă.
"Punct... Punct, punct, punct..."

"Ah, dar am uitat de sânul drept... N-ar trebui să-l neglijăm..." îi spuse, şi îşi mişcă mâna. Îşi sprijini cotul între petalele ei, până îi simţi zmeura sub muşchii mâinii, şi începu să-i lovească delicat sfârcul.
"Linie, punct, linie, punct... Punct, linie, punct, linie, punct, linie..." Cu fiecare linie îi trăgea sânul într-o altă parte, iar punctul ce urma îi atingea pielea în jurul sfârcului. Îşi mişca mâna la fiecare linie şi la fiecare punct, încordându-şi muşchii, simţind cum zmeura îi elibera nectarul într-un fluviu.
"Te... ur... ăs... c..." îngăimă ea, întinzându-şi mâinile şi strângând cearşaful în pumni.

"Cât de mult?" o întrebă şi îşi retrase mâna, alunecând între picioarele ei şi apăsând-o în continuare...
"Cât de mult mă urăşti dacă în loc de puncte fac cercuri?"
"Cerc, linie, cerc, linie, cerc, linie..." se plimbă degetul lui între petale, eliberând şi mai mult suc din zmeura ce se înroşise deja.
"Aaah..." Geamătul ei deveni strigăt, iar corpul nu i se mai oprea din contorsiuni.

"Oare literele îngroşate se fac cu două degete?" întrebă el curios, şi reîncepu.
"Cerc, linie, punct, linie, cerc, linie..."

Simţind că degetele i s-au umezit destul, le coborî încet şi o pătrunse. Ea nu mai scotea decât un geamăt continuu, un strigăt ce se termina într-un urlet, apoi amuţea, pentru a începe din nou să geamă câteva secunde mai târziu.
Îşi strecură limba printre petale, ajunse la zmeură şi începu să deseneze cercuri în jurul ei, prinzând-o cu buzele, trăgând de ea, sorbindu-i cu nesaţ zemurile dulci-sărate. Îşi plimbă puţin degetele înăuntrul ei, masându-i pereţii, căutând ceva, intrând şi ieşind, înotând în fluviul ei, până când arcuirea trupului ei şi strigătul puternic îi dădură confirmarea.

"Ei, să vedem ce ai învăţat..." şopti, şi începu să îi lingă sfârcul dintre picioare, în timp ce degetele dinăuntru o loveau repede, ritmic, în cercuri, în linii, în toate direcţiile, intrând, ieşind, lovind, masând, mângâind, dezmierdându-i striaţiile de sub zmeură.

"Linie... Punct... Punct, punct... Punct, punct, linie... Linie, punct, punct, punct... Cerc... Punct, punct, punct... Linie, punct, linie, punct... Cerc, linie, cerc, linie, cerc, linie... Punct, linie, punct, linie, punct, linie... Punct, linie, punct, linie, punct, linie..."

Simţi cum se acumulează tensiunea în trupul ei, se trase lângă ea şi o sărută puternic. Îi luă limba în gura lui şi o supse ca un bebeluş care a dat de izvorul de lapte. Îşi trase afară degetele şi o masă uşor pe sâni, pe coaste, pe coapse, între coapse, o trase încet de zmeură, o făcu să se ude şi mai puternic, o pătrunse din nou, şi degetele începură să cânte:

"Linie... Punct... Punct, punct... Punct, punct, linie... Linie, punct, punct, punct... Cerc... Punct, punct, punct... Linie, punct, linie, punct... Cerc, linie, cerc, linie, cerc, linie... Punct, linie, punct, linie, punct, linie... Punct, linie, punct, linie, punct, linie..."Explozia nu ţinu mult să apară, şi îi acapară trupul.
Se arcui puternic, se zbătu spasmodic câteva secunde bune, cu toţi muşchii încordaţi, nelăsându-i mâna să-i părăsească fluviul dintre coapse, îl zgârie pe umăr, şi apoi îi trase capul către faţa ei. Îl sărută dulce în timp ce corpul i se relaxa, şi le permise degetelor lui să iasă, să se retragă dinăuntrul ei. Îi prinse totuşi mâna şi îl puse să o dezmierde între petale, leneşă, dornică de iubire, satisfăcută, şi îşi frecă sânii de corpul lui, ca un pisoi ce se freacă de piciorul stăpânului după ce a primit mâncare.
Mârâi încet când mâna lui o întoarse cu spatele spre el şi îi cuprinse sânul. Îi ridică piciorul şi i-l aduse printre picioarele ei desfăcute, şi îl simţi cât de tare şi ud era şi el.

Tresări plăcut când mâna îi atinse tăria, şi când o a doua explozie ce o cuprinse luă sfârşit, nu-şi mai aminti decât cum îl ghidase înăuntru, strânsoarea puternică a sânului în mâna lui, respiraţia sacadată pe gât şi buzele care o trăgeau de lobul urechii.

"Ah, şi... cum era? Linie... (tremur) Punct... (tremur)" se gândi. Gemu şoptit când realiză că se udase din nou, fără să fi făcut ceva anume.
"Te simţi bine, iubito?" o întrebă el, neliniştit.
Ea îl răsplăti cu cel mai sincer zâmbet şi îi şopti:
"Îţi mulţumesc pentru cea mai delicioasă dimineaţă de aprilie... Te iubesc..."
"Delicioasă eşti tu, veveriţo..." îi răspunse şi el cu un zâmbet la fel de sincer.
"Vrei să mă ţii în braţe?"
Îşi strecură un braţ sub ea, unul peste. Cu unul îi acoperi sânii, iar cu celălalt triunghiul fermecat ce adăpostea zmeura zemoasă şi roz-roşiatică. Ea îi cuprinse mâinile, şi le apăsă, împingându-şi trupul înspre al lui, fericită.
"Da, veveriţo... "Se trezi aproape brusc din vis, în minte şi în corp răsunându-i liniile şi punctele de mai devreme. Îşi dădu seama că se udase din nou, şi aproape că se ruşină când văzu că mâna lui încă mai era acolo...
"Ahhh... ce mi-ai făcut, iubite, de nu mă mai pot stăpâni?" se întrebă.
"Aaaa, tu nu dormi? TU m-ai trezit?" o bucură un gând atunci când simţi că mâna lui... mai făcea şi altceva decât să o acopere...

"Şi tu trişezi, şi nu-i frumos..." îi reproşă zâmbind, dar el doar râse, fără să-i răspundă.
"Iubitule, ştii cât de mult mă bucur că nu se mai telegrafiază?" îl întrebă dintr-odată.
"Poftim?" o întrebă el sincer mirat.
"Păi da, pentru că dacă aş auzi ţăcănitul ăla... după dimineaţa asta... m-aş uda pe loc... Lin... ie... Pun... ct... Lin... ie..." îngăimă ea, şi începu să tremure din nou, când el îi ascultă dorinţa...

"Linie... Punct..."
Pă' şi să dau ţâţa dupe mână
Ca coasa prin iarba bună, ooooff

Să mă joc cu ţâţa-n sân!

Ca coasa prin fânu-ăl bun!

Să mă joc cu ţâţăleee...

Ca cu lubeniţăleee...

Să-ţi iau sfârcu' ţâţii-n gură
Să-l trosnesc ca pe-o alunăăă...
Aciiiiiiiii...........
(Tudor Gheorghe)

----------------
Listening to: Tudor Gheorghe - "De Cand Zic Ma Duc, Ma Duc..."
via FoxyTunes


Of books and books

Disclaimer: The questions seem a bit vague to me, so I will exploit this every bit.
To start with, I will consider "books" refer to literary works. No technicals, no manuals, no gastronomical, no psychological, no "help yourself" or "do it yourself" works. Those aren't books.


1. What's the best book you've ever read?
Well, let's change the question to "What's your alltime favourite book?".
The answer would be "Dune" (including all Frank Herbert sequels).

2. Have you ever given books as gifts?
Rarely. Most of my close friends are not readers. Just a fragment of conversation to illustrate:
"Wow, they look so shiny, I would buy them just for the covers!"
"Dude, when was the last time you bought a book?"
"Like... never?"
"Well. Then you should know, they usually have pretty colors"

3. What's the future of literature?
No, really, is this a question? Are you taping this?
Literature doesn't have a beginning, doesn't have an end. People will find all the time something to write about. No police action will go unnoticed, no spaceship will be described accurately enough, no skin will be painted in the most erotic description. Ever. They (the writers) will always have something to improve, to communicate, to share with the rest of us. They will always find a better way to... to "literate".
Future of literature as in written, old-fashioned paperback blackish inscriptions with some embellishments? Key word: old-fashioned. Guess that makes me old-fashioned as well...

4. What languages have you read books in?
Romanian, English, a bit of French, a bit of German. Would like French, Italian, German, Spanish (meaning from cover to cover), but I guess I should actually learn those languages first... I love the way Arabian and Japanese sound, but I seriousely doubt I would ever get to actually read a book in any of those languages...

5. What famous books did you dislike?
Famous aka Blockbusters / Bestsellers / Marketed books: I don't read that. I just enjoy browsing through them. I only read a book if I find it interesting enough, which kinda' leaves out the "dislike" part. Ok, maybe I can say I wasn't impressed too much by The DaVinci Code (read it in about 2 days...).
Famous aka Time-proven books? As I said before, I only read a book if the first 10 pages or 10 minutes of lecture really gets me (I could be wrong). I don't give a damn if it's a part of a trend, if it's generally accepted as a "good book", or if it's centuries old. It's really difficult to get me impressed, yet both "Dune" and "The girl with Oranges" ("Appelsinkin" - Jostein Gaarder) had an equally interesting impact on me.

6. What country produced the best literature?
Oh, c'mon, you've got to be kidding me. How can one answer that?
Each country, no, no, no, each writer has his/her own style, you can't compare that!!!
If it's only for statistics, I guess French people own some spots, English as well, and Italians too (them being the first of most literary/cultural trends), yet I enjoy American writers just as much, Germans, Scandinavians; personally, I would go for the Orient: although I haven't actually read them, Omar Khayyam and Rabindranath Tagore seem to fascinate me.

7. Do you take notes when reading?
Usually no. I'd rather use my own words than produce an actual quotation.

8. How many books have you read until now?
Let me get my Babbage computer... I've got that info stored somewhere...

9. What books bored you to sleep?
I can't go to sleep in 10 minutes. (ref: question no. 5)

10. What do books mean to you?
Evading the reality.

11. What's the most expensive book you've ever bought?
Probably G. R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire" series: one book (2 volumes) is about 25-30 EUR (today's currency exchange rate).

12. What's the best ending of a book?
Vague. Best ending I liked? Best ending of a book I read? Best ending I'd like to read?
Bad guys die, good guys win. And they keep the girls.
No, really, I can't define "best ending".

13. Most influential book you've ever read?
Ghaaa... You're killin' me with these questions... Most influential for me? For others?
"Dune" is my favourite. I can't say one book or another can influence me to... to what? To act differently? To be differently?
For cryin' out loud, look at the Bible (or correspondents in other religions or beliefs)!!! That's the most influential and probably the most vague writing of all times! And I still believe in GOD!
(meaning I don't listen to people praising the Bible, nor to those denigrating it - in my humble opinion, the Bible is a collection of teachings, most based on certain facts, which should be treated carefully - yet, I don't consider the Bible a "book" as stated in the initial disclaimer)

14. What writer influenced you the most?
Iiiiin what? Please go to question number 10 and read the answer again...
I DO differenciate between reality and... well... non-reality...

15. How fast can you read a book?
My threshold is 10 pages in 10 minutes (yes, I like the number 10, because it's made up by 3 and 7), of a regular book, with a regular font. If I can't read the first 10 pages in 10 minutes, the book's not appealing or too deep for me: in the first case I give up reading, the second case has 50% chances that I would go on reading. If I can read the first 10 pages in less than 10 minutes, the book goes straight to the "favourite" list.

16. Can literature change the world?
Name a book, and I'll tell you how it changed me.


Thanks for bearing with me and my intricate mind, I'm not tagging anyone, yet if you seemed interested by this post, feel free to tag yourself or to at least leave a comment...


Reciprocity of sexes

12 pareri

When girls don't put out!!

Disclaimer: this text is not a personal creation, I took it from the Internet. You can get to the source (meaning where I took it from, I frankly don't know the original author) by clicking on the title of the post (outside the box, keep thinking outside the box). Enjoy!

This was written by a guy ... it's pretty damn smart.

Girls -- Please have a sense of humor!

I never quite figured out why the sexual urge of men and women differ so much. And I never have figured out the whole Venus and Mars thing. I have never figured out why men think with their head and women with their heart.

FOR EXAMPLE:
One evening last week, my girlfriend and I were getting into bed. Well, the passion starts to heat up, and she eventually says, 'I don't feel like it, I just want you to hold me.'
I said, 'WHAT??!! What was that?!'
So she says the words that every boyfriend on the planet dreads to hear...
'You're just not in touch with my emotional needs as a woman enough for me to satisfy your physical needs as a man.'
She responded to my puzzled look by saying, 'Can't you just love me for who I am and not what I do for you in the bedroom?'

Realizing that nothing was going to happen that night, I went to sleep. The very next day I opted to take the day off of work to spend time with her. We went out to a nice lunch and then went shopping at a big, big unnamed department store. I walked around with her while she tried on several different very expensive outfits. She couldn't decide which one to take, so I told her we'd just buy them all. She wanted new shoes to compliment her new clothes, so I said, 'Lets get a pair for each outfit.'

We went on to the jewelry department where she picked out a pair of diamond earrings. Let me tell you... she was so excited. She must have thought I was one wave short of a shipwreck. I started to think she was testing me because she asked for a tennis bracelet when she doesn't even know how to play tennis.

I think I threw her for a loop when I said, 'That's fine, honey.' She was almost nearing sexual satisfaction from all of the excitement. Smiling with excited anticipation, she finally said, 'I think this is all dear, let's go to the cashier.'
I could hardly contain myself when I blurted out, 'No honey, I don't feel like it.'
Her face just went completely blank as her jaw dropped with a baffled, 'WHAT?'
I then said, 'Honey! I just want you to HOLD this stuff for a while. You're just not in touch with my financial needs as a man enough for me to satisfy your shopping needs as a woman.'
And just when she had this look like she was going to kill me, I added, 'Why can't you just love me for who I am and not for the things I buy you?'

Apparently I'm not having sex tonight either... but at least that bitch knows I'm smarter than her.

Alright Ladies. Forward this if you agree. Hell even if you disagree, forward it anyway.

Men, forward this if you have BALLS !!!!


----------------
Listening to: Dj Alligator - "Stomp"; [2003 - The Sound of Scandinavia]
via FoxyTunes


V.R.E.A.U.

Vreau să miros a tine.
Vreau să-ţi simt respiraţia pe pielea-mi udă.
Vreau să-ţi gust buzele. Să-mi masezi limba într-un duel pe care să-l câştigăm rând pe rând, şi mai apoi încă un rând...

Vreau să-ţi simt faţa în părul meu.
suflu pene de pe corpul tău pe-al meu şi să inaugurăm aerostrăzi invizibile.

Vreau să te simt în jurul meu.
Vreau să mă cuprinzi cu picioarele-ţi puternice, şi să te încolăceşti în juru-mi şi să mă strângi, şi să mă răsuceşti aşa cum se răsucesc ţigările de foi între coapsele umede ale virginelor cubaneze.

Vreau să-mi dezmierzi degetele înlăuntrul tău.
Vreau să-ţi văd zvâcnirile corpului şi să simt striaţii albe în vârful degetelor.

Vreau să-ţi simt sânii tresărind şi întărindu-se-ntre buze şi să mă-mpungi cu sfârcurile atât de tari că ar putea tăia si diamante.

Vreau să-ţi adulmec zmeura udă pe umărul meu, licoare ne-ncepută; să-mi săruţi pielea cu labiile, să-mi ungi întregul trup cu seva-ţi amăruie, să mă marchezi precum o haită de lupi flămânzi îşi marchează ţinutul de vânătoare.

Vreau să-ţi văd ARCUIREA spatelui completând şi amplificând curbele.
Vreau să mă colapsez în tine.
Vreau să mă strigi în gând şi să mă urli mut.

Vreau să-mi adormi pătrunsă-n braţe.
Să mă înec în apa ta.
Vreau... să miros a tine.


----------------
Listening to: Amedeo Minghi - "Cantare E D'amore (De Canzone In Canzone)"; [Cantare E D'amore '96]
via FoxyTunes
----------------
Listening to: Alice Cooper - "Poison"
via FoxyTunes
----------------
Listening to: Quick & Slow Band - "Nata Per Me"; [2000 - Let´s Dance Rumba]
via FoxyTunes